50 Boombakken met bijzonder sortiment Zundert

De Zundertse Molenstraat is opgesierd door 50 mobiele boombakken en een aantal heesterbakken met zitgelegeheden. In de boombakken is een bijzonder assortiment aangeplant van 38 soorten, welke tot stand is gekomen samen met de Zundertse Boomkwekerijsector, vertegenwoordigd door Treeport. De bomen vinden deels hun oorsprong in het Zundertse, een ander deel is gekozen op onbekend en klimaatbestendig assortiment.

Wat ooit een drukke tweerichtingsverkeersader was door het centrum van Zundert, met een enkele boom. Is nu een autoluwe eenrichtingsweg geworden, geflankeerd door een weelde van groen, door het ontwerp van Delacourt en van Beek.

De bomen zijn aangeplant in boombakken van Grijsen Park & Straatdesign, voorzien van poedercoating en opgesierd door houten panelen. De boombakken zijn aangesloten op een vol geautomatiseerd irrigatiesysteem welke door de gehele Molenstraat is aangelegd. De bomen worden door ons de komende 5 jaar verzorgd en bemest.