Bomen verplanten

Wij verplanten al meer dan 25 jaar bomen

Met garantie op succes!

Alle boomverplantingen worden volgens een vastgesteld plan van aanpak uitgevoerd. Het succes wordt bepaald door een goede inventarisatie in de voorbereiding, een efficiënte uitvoering op basis van onze kennis en ervaring en misschien nog wel het belangrijkste; de juiste nazorg nadat de boom is verplant. Lees hieronder wat er allemaal bij komt kijken wanneer u ervoor kiest om bomen te verplanten.

Het behoud van volwassen bomen

Door een boom te verplanten, en dus te behouden, behoud je in economische zin ook de investering die vanaf het moment van aanplant is gedaan. Maar dit is niet de belangrijkste reden voor het verplanten van volwassen bomen. De baten van de ecosysteemdiensten die een volwassen boom levert zijn van onschatbare waarde, zeker wanneer deze worden afgezet tegen de uitdagingen rondom het klimaat. Hieronder sommen we de voordelen voor het behoud van bomen kort voor u op:

 

Bomen dragen bij aan de biodiversiteit in de stad

Naast dat bomen een bron van voedsel zijn, voorzien ze insecten, vogels en andere kleine zoogdieren ook van een verblijf-, schuil- en nestgelegenheid. Bovendien zijn bomen een ideale vestigingsplaats voor korstmossen.

 

Bomen zorgen voor verkoeling

Met zomers die ieder jaar weer warmer worden, is het belangrijker dan ooit om in de openbare ruimte te zorgen voor voldoende verkoeling. Recente onderzoeken laten zien dat meer bomen in de stad zorgen voor een lagere lucht- en gevoelstemperatuur. Door schaduw en verdamping van water kan de temperatuur gemiddeld 4-6 graden dalen in de omgeving van bomen.

 

Volwassen bomen houden water vast

Een volwassen boom kan bij een zware regenbui wel 200 tot 400 liter water vasthouden. Een deel hiervan verdampt in de atmosfeer. Het overige water wordt vertraagd afgevoerd naar maaiveld. Dit vasthouden van water draagt bij aan minder wateroverlast in voor de leefomgeving.

Een verbeterde luchtkwaliteit

Bomen dragen bij aan het zuiveren van de lucht. Dit doen zij door het filteren van fijnstof en het vastleggen van CO2. Deze worden gebruikt als bouwstenen om te groeien. Een volwassen boom legt verhoudingsgewijs meer en sneller CO2 vast en verbetert hierdoor de luchtkwaliteit.

 

Infiltratie van regenwater door boomwortels

Een door bomen goed doorwortelde ondergrond is beter in staat om water in de ondergrond te bergen en te infiltreren. Door volwassen bomen in de grond te plaatsen is dit dus veel beter mogelijk.

 

Boomkronen dempen geluid

Hoe ouder de boom, hoe groter de boomkronen. Boomkronen en groenstructuren dempen en absorberen geluid in de buitenruimte.

 

Bomen zorgen voor uitstraling en een aangenaam leefgebied

Bewoners houden van groen, en dan niet alleen in de tuin. Ook in straten, winkelcentra en op pleinen groeit het verlangen naar vergroening met de dag. Bomen dragen bij aan mooie groenstructuren en bieden een rustgevende leefomgeving. Bovendien zijn groene leefgebieden gezond voor mens en natuur en dragen boomrijke gebieden bij aan een waardevol woonklimaat, waardoor huizenprijzen gemiddeld hoger liggen.

De kosten van het verplanten van bomen

Het mag duidelijk zijn dat het verplanten van volwassen bomen veel voordelen heeft. Toch wordt vaak gedacht dat dit een dure oplossing is. Als het over grote bomen verplanten gaat, wordt al snel de economische kant van het verplanten belicht. Daarbij wordt één op één het vergelijk met een kwekerij boom gemaakt, dus stukgoed. Echter de boom is meer dan een stip of stukgoed! Als je het kroonvolume zou moeten vervangen, reizen de kosten voor het planten van nieuwe bomen incl. de benodigde groeiplaatsen en nazorg al snel de pan uit ten opzichte van het verplanten van één boom.

 

Rekenvoorbeeld:

 

Verplanten van 1 linde stamomvang 100-120, kroonoppervlakte 80 m2 kost circa:

€ 2.750,-

 

Het kopen en planten van een boom van dezelfde omvang kost circa: € 10.000,-

 

Het kopen en planten van 40 kleine linden, stamomvang 20-25, kroonoppervlakte 2 m2, om hetzelfde kroonvolume te compenseren kost: € 22.500,-

 

N.B. genoemde kosten in dit voorbeeld zijn indicatief, exclusief groeiplaatsinrichting en onderhoud.

 

Het verplanten van een boom is veel goedkoper. Maar dat niet alleen, het is ook duurzaam!

Het verplanten van bomen in de praktijk

Wanneer er wordt besloten om een boom te verplanten, is het belangrijk dat er met alle nodige zaken rekening wordt gehouden. Denk hierbij aan geschikte groeiplaatsen, maar ook de behoefte van de boom zelf. We lopen al deze aspecten na om een volledig inzicht te geven in de mogelijkheden voor het verplanten van een boom.

 

Is een boom geschikt om verplant te worden?

Bomen zijn er in vele soorten en maten en in principe zijn ze technisch allen verplantbaar. Bepaalde boomsoorten zijn echter niet of moeilijk verplantbaar. De grondsoort, samenhang en wortel intensiteit van de kluit zijn van groot belang. Omdat we in de buitenruimte werken, zijn ondergrondse nutsvoorzieningen en mogelijke bovengrondse beperkingen zoals lantaarnpalen e.d. belemmerende factoren. Al deze zaken worden tijdens een verplantbaarheidsonderzoek geïnventariseerd en beoordeeld.

Voorbereidingen in het verplanten van bomen

Er wordt vaak gesteld dat een boom twee jaar voorbereiding nodig heeft, voordat hij verplant kan worden. Uit ervaring is gebleken dat dit in de meeste gevallen niet noodzakelijk is. Het wel of niet voorbereiden van een boom wordt in de basis door twee factoren bepaald:

 1. De soort boom
 2. De geschiktheid van de kluit

Bij het voorbereiden van een boom wordt de kluit geprepareerd. Met behulp van wortelsnoei vertakken de boomwortels intensief, waardoor de kluit verstevigd wordt. De nieuwe jonge wortels zijn ook belangrijk voor een goede hergroei van de boom. Deze zijn namelijk na het aanplanten direct in staat om water en voedingsstoffen op te nemen waardoor verplant-stress verminderd wordt.

Al deze factoren bepalen of een boom direct verplant kan worden, voorbereiding nodig heeft of dat wij adviseren om de boom niet te verplanten omdat de kans op succes gering is. Een ding is zeker, u weet vooraf of er garantie op succes is!

Het kiezen van een geschikte verplant methode

Bij Zoontjens Boomprojecten kennen wij alle mogelijke verplantmethoden. Deze passen wij al ruim 25 jaar succesvol toe.

 • Verschuif Techniek of horizontale verplantmethode: voor een kluitdiameter vanaf 6 meter of 60 ton.
 • Pallet Techniek of ondersteunde verplantmethode: voor een kluitdiameter tot 7 meter of 65 ton.
 • De klassieke hijsmethode, middels banden rond de stam: voor een kluitdiameter tot 5 meter of 40 ton.
 • Verplantmachine: voor een kluitdiameter van 90 tot 350 centimeter.

Afhankelijk van de grootte van de kluit en het totaalgewicht van een boom, wordt bepaald welke methode toegepast wordt.

Het bepalen van het transportmiddel en de route

Wanneer een boom op een andere locatie moet worden geplant, is een zorgvuldige inventarisatie van de belangen en obstakels langs de route van groot belang. De ruimtelijke beperkingen zijn bepalend voor de manier waarop de boom vervoerd wordt. Een boom kan horizontaal of verticaal vervoerd worden. Voor het verplanten van een boom maken we gebruik van de volgende checklist:

 • Is er een transportvergunning i.v.m. de hoogte en/of breedte van de boom?
 • Is de inzet van transport- en/of verkeersbegeleiding noodzakelijk?
 • Wat is de optimale route? Hiervoor letten we op:
  • Verkeersvoorzieningen
  • Parkeervoorzieningen
  • Publieksbeschermende maatregelen
  • Obstakels, zoals borden, lichtmasten, bochten, paaltjes, middengeleiders, enz.
 • Zijn er beschermende maatregelen voor verhardingen, zoals rijplaten en/of -schotten?

Soms moeten bomen binnen één werklocatie verplant worden. Transport is dan niet noodzakelijk.

Wanneer is een groeiplaats geschikt voor boomverplanting?

De groeiplaats is de basis voor een gezonde boom. Voor een boom wordt verplant, is het daarom zaak dat de groeiplaats gezond is. Om de samenstelling en kwaliteit van de toekomstige standplaats te beoordelen, maken we bij Zoontjens Boomprojecten gebruik van de Arbor TerraScanner. Deze NIR-scanner geeft ons binnen 5 minuten inzicht in de belangrijkste aspecten van de kwaliteit van de bodem.

 

Met de informatie uit de TerraScanner, welke is beoordeeld op 11 relevante parameters, kunnen wij adviseren of de bodem waarin we de boom gaan planten moet worden geoptimaliseerd. Conform CROW 500 is het belangrijk dat voorafgaand aan de werkzaamheden wordt beoordeeld of er binnen het werkgebied nutsvoorzieningen aanwezig zijn, die de werkzaamheden voor het planten van bomen of de aanleg van de groeiplaats kunnen beïnvloeden. Onze ruime kennis en ervaring maakt dat de basis voor langdurig en vitaal groeiende bomen kan worden gegarandeerd.

Nazorg en water geven door Zoontjens Boomprojecten

De nazorg van de door ons geplante bomen wordt door onze eigen boomspecialisten uitgevoerd. Dit is essentieel. Door de juiste beoordeling van de conditie van de boom/bomen kan de nazorg namelijk optimaal worden uitgevoerd en bijgesteld. Vooraf aan het water geven wordt de vochtigheid van de kluit gecontroleerd. Zo wordt de juiste hoeveelheid water bepaald die de boom op dat moment nodig heeft. Met onze hybride irrigatie unit geven wij elke boom, met behulp van een broeslans met literteller, de exacte hoeveelheid water. Dit gebeurt zonder CO2-uitstoot omdat onze waterpomp elektrisch is. Een bijkomend voordeel is dat de omgeving geen geluidsoverlast heeft van onze werkzaamheden.

 

Naast het water geven controleren wij de verankering van de verplante boom. Tijdens deze controle kijken we naar de juiste spanning, ingroei en eventuele breuken van palen. Ook worden de bomen gecontroleerd op eventuele ziektes en/of aantastingen. De conditie, kluitvocht en andere bijzonderheden worden ieder nazorg bezoek vastgelegd en bij afwijkingen wordt actie ondernomen. Indien gewenst stellen wij jaarlijks een verslag op.

 

Tijdens het nazorgseizoen wordt u door onze boomspecialisten op de hoogte gehouden van de conditie van de verplante bomen.

contact-arjan

Een boom verplanten?

Met ruim 25 jaar ervaring weten we precies hoe we een boom gezond kunnen verplanten in een stedelijk gebied. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.