Bomen verplanten

Wij verplanten al meer dan 25 jaar bomen

Met garantie op succes!

Alle boomverplantingen worden volgens een vastgesteld plan van aanpak uitgevoerd. Het succes wordt bepaald door een goede inventarisatie in de voorbereiding, een efficiënte uitvoering op basis van onze kennis en ervaring en misschien nog wel het belangrijkste; de juiste nazorg nadat de boom is verplant.

1.Is verplanten duur?

Als het over grote bomen verplanten gaat, wordt al snel de economische kant van het verplanten belicht. Daarbij wordt één op één het vergelijk met een kwekerijboom gemaakt, dus stukgoed. Echter de boom is meer dan een stip of stukgoed! Als je het kroonvolume zou moeten vervangen, reizen de kosten voor het planten van nieuwe bomen incl. de benodigde groeiplaatsen en nazorg al snel de pan uit ten opzichte van verplanten van één boom.

 

Rekenvoorbeeld:
Verplanten van 1 linde stamomvang 100-120, kroonoppervlakte 80 m2 kost circa:
€ 2.750,-
Het kopen en planten van een boom van de zelfde omvang kost circa: € 10.000,-
Het kopen en planten van 40 kleine linden, stamomvang 20-25, kroonoppervlakte 2 m2, om hetzelfde kroonvolume te compenseren kost: € 22.500,-
N.B. genoemde kosten in dit voorbeeld zijn indicatief, exclusief groeiplaatsinrichting en onderhoud.

 

Het verplanten van een boom is veel goedkoper, maar dat niet alleen, het is ook duurzaam!

2. Wat is de toegevoegde waarde van het behoud van (volwassen) bomen

Het verplanten, dus behoud van bomen, is in economische zin, ook behoud van de bij aanplant gedane investering. Maar de belangrijkste reden om grote bomen te behouden zijn de baten en ecosysteemdiensten die een volwassen boom levert. Dit zijn bijdragen die vandaag de dag van onschatbare waarde zijn afgezet tegen de uitdagingen rondom het klimaat. Hierbij de belangrijkste bijdragen en dus voordelen voor behoud op een rijtje:

 • Bomen dragen bij aan biodiversiteit in de stad:
  • Bron van voedsel;
  • Verblijf-, schuil- en nestelgelegenheid, voor insecten, vogels en andere kleine zoogdieren;
  • Vestigingsplaats voor korstmossen.
 • Bomen zorgen voor verkoeling:
  • Door schaduw, gemiddeld verlaging van 4-6 graden;
  • Door verdamping van water.
 • Een volwassen boom kan 200-400 liter water bij een (zware) regenbui vasthouden:
  • Deel verdampt in de atmosfeer;
  • Overige wordt vertraagd afgevoerd naar maaiveld.
 • Bomen verbeteren de luchtkwaliteit:
  • Bomen dragen bij aan het zuiveren van de lucht;
  • Bomen leggen Co2 vast, door deze te gebruiken als bouwstenen.
 • Boomwortels zorgen voor infiltratie van regenwater:
  • Een door bomen goed doorwortelde ondergrond is beter in staat om water in de ondergrond te bergen en infiltreren.
 • Boomkronen dempen geluid
  • Boomkronen en groenstructuren dempen het geluid.
 • Bomen zorgen voor uitstraling en een aangenaam leefgebied:
  • Bomen dragen bij aan mooie groenstructuren en bieden een rustgevende leefomgeving;
  • Groene leefgebieden zijn gezond voor mens en natuur;
  • Boomrijke gebieden dragen bij aan een waardevol woonklimaat, waardoor huizenprijzen gemiddeld hoger liggen.

3. Welke boom is geschikt om verplant te worden?

Bomen zijn er in vele soorten en maten en in principe zijn ze technisch allen verplantbaar. Echter zijn bepaalde boomsoorten niet of moeilijk verplantbaar. De grondsoort, samenhang en wortelintensiteit van de kluit zijn van groot belang. Omdat we in de buitenruimte werken, zijn ondergrondse nutsvoorzieningen en mogelijke bovengrondse beperkingen zoals lantaarnpalen e.d. belemmerende factoren. Al deze zaken worden tijdens het verplantbaarheidsonderzoek geïnventariseerd en beoordeeld.

4. Moet een boom voorbereid worden voor het verplanten?

Vaak wordt gesteld dat een boom twee jaar voor verplanten moet worden voorbereid. Uit ervaring is gebleken dat dit in de meeste gevallen niet noodzakelijk is.

Het wel of niet voorbereiden van een boom wordt in de basis door een tweetal factoren bepaald; de soort boom en/of de geschiktheid van de kluit. Bij het voorbereiden van een boom wordt de kluit geprepareerd. Door wortelsnoei vertakken de boomwortels intensief waardoor de kluit verstevigd wordt. De nieuwe jonge wortels zijn ook belangrijk voor een goede hergroei van de boom. Deze wortels zijn na aanplant direct in staat om water en voedingsstoffen op te nemen waardoor verplantstress verminderd wordt. Al deze factoren bepalen of een boom direct verplant kan worden, voorbereiding nodig heeft of dat wij adviseren om de boom niet te verplanten omdat de kans op succes gering is. Een ding staat vast, u weet vooraf of er garantie op succes is.

5. Welke verplantmethode is geschikt?

 • Wij kennen alle verplantmethoden en passen deze al ruim 25 jaar succesvol toe:
  • Verschuiftechniek of horizontale verplantmethode (kluitdiameter vanaf 6 meter of 60 ton)
  • Pallettechniek of ondersteunde verplantmethode (kluitdiameter tot 7 meter of 65 ton)
  • De klassieke hijsmethode, middels banden rond de stam (kluitdiameter tot 5 meter of 40 ton)
  • Verplantmachine (kluitdiameter 90-350 cm)
 • Welke methode toegepast wordt, hangt af van de grootte van de kluit en/of het totaalgewicht. Bovenstaande is indicatief omdat meerdere factoren bepalen of de benoemde methode geschikt is.

6. Welk transportmiddel en welke route is van toepassing?

 • Soms moeten bomen binnen één werklocatie verplant worden en is transport niet noodzakelijk;
 • Bepalen wat het transportmiddel het meest geschikt is ten opzicht van de boom die verplant gaat worden;
 • Indien een boom op een andere locatie moet worden geplant is een zorgvuldige inventarisatie van de belangen en obstakels langs de route van groot belang. Een boom kan horizontaal of verticaal vervoerd worden. De ruimtelijke beperkingen zijn hierin bepalend. Wij hebben een checklist die wij nagaan bij elke verplanting, hierbij valt te denken aan de volgende aspecten:
  • Transportvergunning i.v.m. hoogte en/of breedte
  • Inzet transport- en/of verkeersbegeleiding noodzakelijk
  • Optimale route i.v.m.:
   • Verkeersvoorzieningen
   • Parkeervoorzieningen
   • Publieksbeschermende maatregelen
   • Obstakels, zoals, borden, lichtmasten, bochten, paaltjes, middengeleiders enz.
  • Beschermende maatregelen voor verhardingen, zoals rijplaten en/of rijschotten.

7. Is de groeiplaats geschikt?

 • De groeiplaats is de basis voor een gezonde boom. De primaire investering moet dan ook altijd gericht zijn op de toekomst, dus op een gezonde groeiplaats. Om de samenstelling en kwaliteit van de toekomstige standplaats te beoordelen, maken we bij Zoontjens Boomprojecten gebruik van de Arbor Terrascanner. Deze NIR-Scanner geeft ons binnen 5 minuten inzicht in de belangrijkste aspecten van de kwaliteit van de bodem. Het bodemmonster wordt beoordeeld op 11 relevante parameters.

Met deze informatie kunnen wij uw adviseren of de bodem waarin we de boom gaan planten moet worden geoptimaliseerd. Wij hebben veel ervaring in deze materie, zodat de basis voor langdurig en vitaal groeiende bomen wordt gegarandeerd.

 • Als de bestaande bodem niet geoptimaliseerd kan worden hebben we ruime ervaring met substraten die kunnen worden toegepast, zoals: Bomengrond, Bomenzand en Bomengranulaat. Afhankelijk van de situatie geven wij advies over het toe te passen substraat en de hoeveelheid die benodigd is. Dit geldt ook voor het toepassen van beluchtingssystemen.
 • Profilering van maaiveld en storende lagen zijn factoren waardoor water niet infiltreert en daardoor langdurig kan blijven staan. Een met water verzadigde bodem veroorzaakt een zuurstofgebrek voor boomwortels. Gevolg is dat de boom niet goed zal groeien en zelfs zou kunnen afsterven. Het is belangrijk om dit vooraf te inventariseren en te verbeteren om zo een goed uitgangspunt te creëren voor een goede groeiplaats.

Nutsvoorzieningen:

 • Conform CROW 500 is het belangrijk dat voorafgaand beoordeeld wordt of er binnen het werkgebied nutsvoorzieningen aanwezig zijn, die de werkzaamheden voor het planten van bomen of de aanleg van de groeiplaats kunnen beïnvloeden.

8. Hoe is de nazorg en het water geven geregeld?

 • De nazorg van de door ons geplante bomen, wordt door onze eigen boomspecialisten uitgevoerd.
  Dit is essentieel; door de juiste beoordeling van de conditie van de boom/bomen kan de nazorg optimaal worden uitgevoerd en bijgesteld.
 • Vochtigheid van de kluit wordt vooraf aan het water geven gecontroleerd, om zo de juiste hoeveelheid water te bepalen die de boom op dat moment nodig heeft;
 • Met onze hybride ZBP-irrigatieunit geven wij elke boom, met behulp van een broeslans met literteller, de exacte hoeveelheid water. Dit gebeurt zonder CO2-uitstoot omdat onze waterpomp elektrisch is, met bijkomend voordeel dat de omgeving geen geluidsoverlast heeft van onze werkzaamheden!
 • Verankering wordt gecontroleerd, op: juiste spanning, ingroei, eventuele breuk van palen.
 • Bomen worden gecontroleerd op eventuele ziektes en/of aantastingen;
 • De conditie, kluitvocht en andere bijzonderheden worden ieder nazorgbezoek vastgelegd en bij afwijkingen wordt actie ondernomen. Indien gewenst stellen wij jaarlijks een verslag op.
 • Tijdens het nazorgseizoen wordt u door onze boomspecialisten op de hoogte gehouden van de conditie van de verplantte bomen.
Schermafbeelding 2021-12-21 om 21.33.48

Een boom verplanten?

Met ruim 25 jaar ervaring weten we precies hoe we een boom gezond kunnen verplanten in een stedelijk gebied. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.