Onderzoek & Advies

Bij ons kunt u terecht voor onafhankelijk advies, bomenwacht, plantoetsing en alle voorkomende boomtechnische onderzoeken. Ook is er binnen onze organisatie veel kennis over de inrichting van groeiplaatsen, zowel boom- als civieltechnisch. Door deze unieke kennis kunnen wij u optimaal adviseren over de toepassing van het juiste materiaal (o.a. bomengranulaat) op de juiste locatie. Onze onafhankelijke zeer ervaren specialisten zullen u in alle gevallen voorzien van innovatief en vooral praktisch advies.

 

De ervaring leert ons dat conflicten tussen boom- en infrabelangen voorkomen kunnen worden in de voorbereidingsfase van een project. Door ons in deze fase te betrekken kunnen we meedenken aan praktische en kostenbesparende oplossingen.

 

Uit onze ervaring is gebleken dat problemen met bomen zich vaak pas 5-10 jaar later openbaren. Op dat moment is de oorzaak niet meer vast te stellen en belangrijker nog, u moet soms veel investeren om bomen weer vitaal te krijgen. Monumentale bomen zijn heel kwetsbaar en gevoelig voor veranderingen in hun leefomgeving. Het is belangrijk dat deze bomen vanwege hun kwetsbaarheid extra aandacht krijgen door een goede monitoring tijdens de realisatie van een project.

Meer informatie?

Meer weten over onderzoek & advies?
Neem direct contact op met Arjan, hij vertelt je er graag meer over!

 

M. 0631967346

E. info@zoontjensboomprojecten.nl