Toezicht en optimale controle op uw projecten

Werken in de nabijheid van bomen vergroot de kans op schade. Zowel aan de bovengrondse als de ondergrondse delen van de boom of groeiplaats.De effecten van schades komen vaak jaren na de oplevering pas aan het licht. Als u verassingen (schade) op de lange termijn wil voorkomen, kunt u Zoontjens Boomprojecten inschakelen bij plantoetsingen, bomenwacht of controleur/adviseur bij de oplevering van uw projecten.

Plantoetsing

Om problemen tijdens of in de toekomst van de uitvoering van een project voor de boom te voorkomen, is goed overleg tussen de twee verschillende disciplines in de overlegfase noodzakelijk. De inbreng van onze kennis en ervaring op gebied van bomen en een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines, binnen projecten, is van groot belang voor het slagen van uw project.

Graag ondersteunen wij u en inspireren wij andere betrokkenen om zo tot creatieve, maar vooral praktische oplossingen te komen.

Bomenwacht

Een bomenwacht wordt ingezet tijdens de uitvoering van een project om de werkzaamheden rondom de boom te begeleiden en te controleren. De bomenwacht zorgt voor vaktechnische input over bomen. Deze beoordeelt bij knelpunten wat er wel en niet kan. Dit kan bijvoorbeeld door zelf wortels weg te nemen, indien nodig. Het is uw deskundige ondersteuning op het project en zal zorgen voor een goede voortgang op het project terwijl u uw eigen werkzaamheden voortzet. Hiermee worden de bomen beschermd en komt de opleveringstermijn niet in gevaar.

Opleveringscontroleur/adviseur

Projecten worden tegenwoordig op papier geregeld. Of de projecten daadwerkelijk zo uitgevoerd zijn, blijkt vaak pas jaren later als de eerste problemen zich voordoen. Het is belangrijk om alle knelpunten en vooral de niet-zichtbare punten te controleren om te weten of u hebt gekregen waar u om gevraagd hebt. Zo kan de aannemer in de gelegenheid gesteld worden om eventuele opmerkingen of punten te herstellen.

Meer informatie?

Meer weten over toezicht en optimale controle op uw projecten?
Neem direct contact op met Arjan, hij verteld je er graag meer over!

 

M. 06-31967346

E. info [at] zoontjensboomprojecten.nl