Veiligheid staat bij ons "hoog in het vaandel"

Wij zijn VCA** gecertificeerd

Sinds het jaar dat wij gestart zijn met ons bedrijf  (2016) zijn wij VCA** gecertificeerd. Hierdoor werken wij volgens vastgestelde processen die ervoor zorgen dat iedereen binnen ons bedrijf bewust met veiligheid, gezondheid en milieu omgaat. Dit garandeert o.a. een veilige werkomgeving voor henzelf maar ook voor mensen in de openbare ruimte, op de locaties waar wij onze projecten uitvoeren. Jaarlijks wordt door een extern bureau een VCA** audit gehouden om te controleren of alle processen nog voldoen aan de norm.

 

Wij zijn ons er zeer bewust van dat een ongeluk niet altijd te voorkomen is. Door regelmatig, de maatregelen om deze risico’s te benoemen en te bespreken, zien we dat ons team hier actief mee bezig is. Onze mensen zijn uitgerust met alle benodigde PBM’s, moderne en veilige gereedschappen die jaarlijks gekeurd worden. Waar mogelijk gebruiken wij elektrisch gereedschap. Wij werken conform de richtlijn “Veilig werken in de boomverzorging”. Voor aanvang van elk project worden onze medewerkers goed geïnstrueerd over de uit te voeren werkzaamheden. Tevens worden mogelijke risico’s geïnventariseerd, vastgelegd en besproken tijdens het startwerkoverleg. Vanuit ons KVGM-beleid, worden regelmatig Toolbox-meetings georganiseerd en WerkPlekInspecties uitgevoerd. Bij werkzaamheden op een uitzonderlijke locatie of van bijzondere aard, wordt een VGM-projectplan opgesteld met daarin TaakRisicoAnalyses. Ook is er binnen ons bedrijf een registratieprocedure waarbij schades, verbeter-voorstellen, (bijna) ongevallen worden vastgelegd. Deze registraties worden 2 keer per jaar besproken met gehele team om te kijken of we zaken (structureel) kunnen verbeteren.
Binnen ons bedrijf wordt veel gedaan aan interne opleiding en worden extern cursussen gevolgd om de kennis van onze medewerkers te vergroten en “up-to-date” te houden.