Boombak Stadserf Breda

Opdrachtgever: gemeente Breda

Hoeveelheid: 1 Mobiele bak en een boomeiland

Boomsoorten: Prunus ‘Royal Burgundy’ en Tilia platyphyllos ‘Naarden’

Bijzonderheden: Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Grijsen Parken
Straatdesign. Dit plein in hartje Breda achter het Stadhuis wordt in de
komende jaren gefaseerd omgetoverd tot een groen verblijfsgebied.
Hiervoor hebben wij in de eerste fase een mobiele boombak geplaatst, met
het logo van gemeente Breda. In fase 2 is een boomeiland geplaatst, met
daarin een boom die geschonken is door de Heerlijke Orde van Breda.