De Groene kathedraal

in Almere

Wat is de Groene Kathedraal?

De Groene Kathedraal is een project uit 1987 waar in totaal 178 Populus Nigra Italica bomen geplant werden volgens de plattegrond van de Notre-Dame van Reims. Op het kavel ernaast werd de omtrek van de kathedraal juist uitgespaard in eiken en beuken: de ‘contrakathedraal’. Het resultaat? Een uniek bovenaanzicht dat menig mens weet te inspireren.

Herstelplan van de Groene Kathedraal in Almere

In opdracht van gemeente Almere zijn wij van Zoontjens Boomprojecten vanaf 2018 betrokken geweest bij het herstelplan van de Groene Kathedraal in Almere. Tot 2018 was het plan, volgens kunstenaar Marinus Boezem, om deze kathedraal in de loop der jaren terug te laten vervallen aan de natuur. Hierdoor zou de Groene Kathedraal voortbestaan als een natuurlijke ruïne. Maar, hoge bomen vangen veel wind, en toen in januari 2018 een aantal bomen omwaaiden, startten de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, provincie Flevoland en Land Art Flevoland een onderzoek naar de staat van de Groene Kathedraal. Zij besloten hierop dat het beter zou zijn om het proces van verval te stoppen en de kathedraal te revitaliseren.

Bomen inspectie en inventarisatie onderzoek

Het onderzoek naar de staat van de bomen is uitgevoerd door Arbor Consultancy. Zij hebben in het voorjaar van 2018 de bomen geïnspecteerd en geïnventariseerd. Bij deze inspectie zijn alle bomen voorzien van een uniek nummer, waarmee per boom de beoordeling kon worden ingevoerd. Op deze manier werd inzichtelijk gemaakt welke bomen veilig behouden konden worden, en welke snoeimaatregelen noodzakelijk waren. Ook is een bodemonderzoek uitgevoerd voor het beoordelen van de conditie van de groeiplaats en de mestwaarden in de bodem. Door Arbor Consultancy is vervolgens een advies opgesteld voor het creëren van een veilige 0-situatie en een plan om de bodem te optimaliseren. In de jaren erna zijn de bomen jaarlijks onderworpen aan een boomveiligheidscontrole.

Ernstig verval van De Groene Kathedraal

De conclusie van het onderzoek zat vastgeworteld: de Groene Kathedraal bleek in ernstig verval. De belangrijkste oorzaken voor dit verval? De maaischade en bodemverdichting hadden ertoe geleid dat er nauwelijks tot geen bodemleven aanwezig was. Zoontjens Boomprojecten heeft naar aanleiding van de resultaten een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld, waarna de Provincie de eerste stappen voor renovatie en herstel van de Groene Kathedraal besloot te zetten.

 

Nadat het besluit werd genomen voor een ingrijpend herstel, zijn wij van Zoontjens Boomprojecten per januari 2019 gestart met de rooi- en snoeiwerkzaamheden. Van de 178 bomen die de Groene Kathedraal in 1987 kende, waren er 33 aan vervanging toe. Deze bomen waren omgewaaid, afgestorven of verkeerden in een slechte conditie. De overige bomen konden behouden worden en voor sommigen hebben we besloten de bomen te verplanten.

Ondergronds ecosysteem van schimmels en bacteriën

Aansluitend op de rooi- en snoeiwerkzaamheden van januari 2019, hebben wij een op maat gemaakte strooisellaag aangebracht met een compost spreider. Deze laag bestond onder andere uit wormenmest en compost. Daarna zijn specifieke meststoffen toegevoegd die de tekorten in de bodem moesten opheffen.

Een vruchtbare grond ontstaat niet zomaar, en daarom hebben wij in het voorjaar van 2020 wormen uitgezet. De wormen zorgen voor kanaaltjes in de grond waardoor zuurstof beter in de grond kan dringen. En dit is niet het enige dat zij doen: ze verspreiden ook nog eens de organische delen van de oppervlakte in de bodem. Hierdoor ontstaat een ondergronds ecosysteem van schimmels, bacteriën en ander bodemleven.

De Groene Kathedraal: nieuwe bomen planten

Door de vruchtbare grond die nu was ontstaan, kon gestart worden met het planten van nieuwe bomen die de Groene Kathedraal weer compleet zouden maken. In het winterseizoen van 2021/2022 zijn door ons 33 grote Italiaanse populieren geplant. Deze bomen zijn allemaal door Zoontjens Boomprojecten geleverd en geplant. Na het planten zullen wij nog drie jaar lang de nazorg en hergroeigarantie waarborgen, om van dit project een groot en blijvend succes te maken.

Een Groen Partnerschap

Een uniek aspect aan dit project is de bijzondere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Allereerst is aan de voorkant geïnventariseerd wat de problemen waren. De adviezen die hieruit zijn voortgevloeid zijn hierna allemaal uitgevoerd en hebben uiteindelijk geleid tot een mooi succesverhaal. Het herstel verloopt zeer voorspoedig en De Groene Kathedraal is weer een veilig kunstwerk waar iedereen van kan genieten en gebruik van kan maken. Kortom, Zoontjens Boomprojecten is betrokken en verantwoordelijk geweest van het begin tot het eind, en daar zijn wij enorm trots op. Een mooi voorbeeld van een Groen Partnerschap!

Meer lezen over dit project?

Wij zijn trots dat we met Zoontjens Boomprojecten zo betrokken hebben meegewerkt aan een uniek project als deze. Het project is dan ook niet onopgemerkt gebleven. Hier lees je meer over dit project en alles wat er bij kwam kijken:

Staat er in uw gemeente een project op de planning van dit formaat en bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Dan raden we aan onderstaand contactformulier in te vullen. Arjan vertelt u graag meer!

Arbor_Consultancy-Het_Team-Arjan

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Arjan vertelt je graag meer!