VCA audit 2018

Op woensdag 11 juli 2018 heeft Zoontjens Bomprojecten de hele dag bezoek gehad van de auditor van EBN Certification voor een audit VCA**.
Na een projectbezoek in het eerste deel van de ochtend is de rest van de dag besteed aan het steekproefgewijs controleren van de administratieve procedures binnen ons bedrijf.
Monique Meuser is binnen ons bedrijf verantwoordelijk voor de certificeringen.

Om 16:00 uur kwam vanachter de laptop van onze audior de bevestiging: “jullie hebben de zaken “top” voor elkaar en er zijn geen op- of aanmerkingen”!
Hiermee is bevestigd dat binnen ons bedrijf hoge prioriteit wordt gegeven aan veiligheid voor onze mensen, onderaannemers en de gebruikers van de buitenruimte.

Zoontjens Boomprojecten dankt EBN Certifications voor de kritische blik, wij zijn trots om het VCA**-certificaat weer voor een jaar te mogen voeren.